کن

کن

کن 8 محصول وجود دارد

نمایش 1 - 8 از 8 آیتم
 • نمایش سریع
  تماس بگیرید موجود نیست

  مدل  TC362B فر توکار کن مدل TC362B از تولیدات جدید و با کیفیت شرکت لوازم خانگی کن است . این فر دارای 11 عملکرد بسیار کارآمد است . 1. المنت بالا +المنت پایین 2. المنتپایین 3. المنت بالا 4. گریل 5. گریل+فن 6. توربو المنت + المنت پایین + فن 7. المنت بالا+المنت پایین + فن 8. توربو المنت + فن 9. یخ زدای 10. گریل+جوجه گردان 11. max گریل

  تماس بگیرید
  افزودن به سبد خرید بیشتر
  موجود نیست
 • نمایش سریع
  تماس بگیرید موجود نیست

  مدل TC362W فر توکار کن مدل TC362B از تولیدات جدید و با کیفیت شرکت لوازم خانگی کن است . این فر دارای 11 عملکرد بسیار کارآمد است . 1. المنت بالا +المنت پایین 2. المنتپایین 3. المنت بالا 4. گریل 5. گریل+فن 6. توربو المنت + المنت پایین + فن 7. المنت بالا+المنت پایین + فن 8. توربو المنت + فن 9. یخ زدای 10. گریل+جوجه گردان 11. max گریل

  تماس بگیرید
  افزودن به سبد خرید بیشتر
  موجود نیست
 • نمایش سریع
  تماس بگیرید موجود نیست

  مدل TC363B فر توکار کن مدل TC362B از تولیدات جدید و با کیفیت شرکت لوازم خانگی کن است . این فر دارای 11 عملکرد بسیار کارآمد است . 1. المنت بالا +المنت پایین 2. المنتپایین 3. المنت بالا 4. گریل 5. گریل+فن 6. توربو المنت + المنت پایین + فن 7. المنت بالا+المنت پایین + فن 8. توربو المنت + فن 9. یخ زدای 10. گریل+جوجه گردان 11. max گریل

  تماس بگیرید
  افزودن به سبد خرید بیشتر
  موجود نیست
 • نمایش سریع
  تماس بگیرید موجود نیست

  مدل TC361W فر توکار کن مدل TC362B از تولیدات جدید و با کیفیت شرکت لوازم خانگی کن است . این فر دارای 11 عملکرد بسیار کارآمد است . 1. المنت بالا +المنت پایین 2. المنتپایین 3. المنت بالا 4. گریل 5. گریل+فن 6. توربو المنت + المنت پایین + فن 7. المنت بالا+المنت پایین + فن 8. توربو المنت + فن 9. یخ زدای 10. گریل+جوجه گردان 11. max گریل

  تماس بگیرید
  افزودن به سبد خرید بیشتر
  موجود نیست
 • نمایش سریع
  تماس بگیرید موجود نیست

  مدل TC360W فر توکار کن مدل TC362B از تولیدات جدید و با کیفیت شرکت لوازم خانگی کن است . این فر دارای 11 عملکرد بسیار کارآمد است . 1. المنت بالا +المنت پایین 2. المنتپایین 3. المنت بالا 4. گریل 5. گریل+فن 6. توربو المنت + المنت پایین + فن 7. المنت بالا+المنت پایین + فن 8. توربو المنت + فن 9. یخ زدای 10. گریل+جوجه گردان 11. max گریل

  تماس بگیرید
  افزودن به سبد خرید بیشتر
  موجود نیست
 • نمایش سریع
  تماس بگیرید موجود نیست

  مدل TC360M فر توکار کن مدل TC362B از تولیدات جدید و با کیفیت شرکت لوازم خانگی کن است . این فر دارای 11 عملکرد بسیار کارآمد است . 1. المنت بالا +المنت پایین 2. المنتپایین 3. المنت بالا 4. گریل 5. گریل+فن 6. توربو المنت + المنت پایین + فن 7. المنت بالا+المنت پایین + فن 8. توربو المنت + فن 9. یخ زدای 10. گریل+جوجه گردان 11. max گریل

  تماس بگیرید
  افزودن به سبد خرید بیشتر
  موجود نیست
 • نمایش سریع
  تماس بگیرید موجود نیست

  مدل TC360B فر توکار کن مدل TC362B از تولیدات جدید و با کیفیت شرکت لوازم خانگی کن است . این فر دارای 11 عملکرد بسیار کارآمد است . 1. المنت بالا +المنت پایین 2. المنتپایین 3. المنت بالا 4. گریل 5. گریل+فن 6. توربو المنت + المنت پایین + فن 7. المنت بالا+المنت پایین + فن 8. توربو المنت + فن 9. یخ زدای 10. گریل+جوجه گردان 11. max گریل

  تماس بگیرید
  افزودن به سبد خرید بیشتر
  موجود نیست
 • نمایش سریع
  تماس بگیرید موجود نیست

   مدل TC361B فر توکار کن مدل TC362B از تولیدات جدید و با کیفیت شرکت لوازم خانگی کن است . این فر دارای 11 عملکرد بسیار کارآمد است . 1. المنت بالا +المنت پایین 2. المنتپایین 3. المنت بالا 4. گریل 5. گریل+فن 6. توربو المنت + المنت پایین + فن 7. المنت بالا+المنت پایین + فن 8. توربو المنت + فن 9. یخ زدای 10. گریل+جوجه گردان 11. max گریل

  تماس بگیرید
  افزودن به سبد خرید بیشتر
  موجود نیست
نمایش 1 - 8 از 8 آیتم